برگزاری امتحانات پایان ترم سطح 4

امتحانات پایان نیمسال دوم سال تحصیلی 96-97 برگزار گردید.