Notice: Undefined offset: 53 in /home/shiaac/public_html/libraries/src/Access/Access.php on line 608

Notice: Trying to get property 'rules' of non-object in /home/shiaac/public_html/libraries/src/Access/Access.php on line 608

Notice: Undefined offset: 53 in /home/shiaac/public_html/libraries/src/Access/Access.php on line 613

Notice: Trying to get property 'rules' of non-object in /home/shiaac/public_html/libraries/src/Access/Access.php on line 613

چکیده پایان نامه طلبه محمدرضا معتمدیان

نویسنده: طلبه محمدرضا معتمدیان

چکیده:

تحقیق حاضر در جواب اشکالات یکی از علمای اهل سنت به نام محمد حسین ذهبی به نگارش درآمده است. اشکالاتی که اعتقادات مسلم و قطعی شیعیان اثنی عشری را نشانه رفته است . همان گونه که هر کدام از فرقه های اسلامی  اعتقادات و باورهایی دارد و در مقابل شبهات با دلائل عقلی و نقلی به دفاع از این اعتقاداتش می پردازد، شیعه امامیه هم معتقد است پایه و اساس اعتقاداتش برمبانی و دلائل عقلی و نقلی استوار است. گرچه اعتقادات شیعه امامیه در موارد بسیاری با دیگر فرقه ها مشترک است، اما آنچه که این مذهب را از دیگر مذاهب اسلامی متمایز می کند بیشتر آن به مسئله امامت و شرایط و صفات و مسائل دیگرآن برمی گردد. همچنین در اعتقاداتی مانند: (شفاعت،توسل ،تقیه ....) هم در مواردی با دیگران متفاوت است که به آن اشاره شده است. همواره به این اعتقادات شبهاتی وارد شده و علمای شیعه امامیه جواب هایی به آنها داده اند. تمام اشکالاتی را که ذهبی براعتقادات شیعه امامیه وارد نموده است دارای جواب می باشد و از کتابهای تفسیری وحدیثی اهل سنت به جواب آنها پرداخته ایم. اما نکته ای که حائز اهمیت است این است که جدای از جواب های داده شده ایراداتی براشکالات مستشکل وارد شده است که به آن اشاره می شود.

1.مهمترین تعالیم اعتقادی اثنی عشریه را مهدویت، عصمت ،رجعت و تقیه دانسته، در حالی که تمام این ها به یکی از اصول اعتقادی اثنی عشریه یعنی امامت برمی گردد، و در تمام منابع و در منابع کلامی اثنی عشریه اصول دین، توحید، نبوت ،امامت، عدل و معاد ذکرشده است..
2.یکی از اشکالات ذهبی در این کتاب این است که برخی از کتب تفسیر شیعه را انتخاب کرده وآنها را مهم ترین کتاب های تفسیری شیعه دانسته است. درحالی که بعضی از این تفاسیری تفاسیر درجه چندم در بین شیعه به شمار می رود.
3.برای معرفی شیعه اثنی عشریه باید به کتب اعتقادی که توسط علمای بزرگ شیعه نوشته شده است مراجعه می نمود اما ایشان این کار رانکرده است.
4.ذهبی برای اشکالات خود هیچ دلیلی را ذکر نکرده است وبیشتر با عبارتهایی نظیر«کذب،لا تسلم،عقیده فاسد،تفسیرباهواوهوس....»سعی کرده اعتقادات شیعه راردکند.