Notice: Undefined offset: 53 in /home/shiaac/public_html/libraries/src/Access/Access.php on line 608

Notice: Trying to get property 'rules' of non-object in /home/shiaac/public_html/libraries/src/Access/Access.php on line 608

Notice: Undefined offset: 53 in /home/shiaac/public_html/libraries/src/Access/Access.php on line 613

Notice: Trying to get property 'rules' of non-object in /home/shiaac/public_html/libraries/src/Access/Access.php on line 613

چکیده پایان نامه طلبه بهرام سهرابی پور

موضوع: نقش امتحانهای الهی در تکامل انسان از منظر روایات شیعه
نویسنده: طلبه بهرام سهرابی پور

چکیده:
بسیاری از مردم در مواجهه با امتحانهای الهی که بنابر سنت پروردگار در بستر زندگی انسانها جاری است، به دلیل نداشتن دیدگاهی درست و نشناختن جایگاه آنها، از نقش تربیتی و تأثیر آنها در تکامل انسان غافل هستند.

در این رساله بعد از بیان مباحثی پیرامون ماهیت انسان و فلسفه آفرینش او و معرفی کمال نهایی، مس>له امتحان الهی، فلسفه آن و نقش آن در تکامل انسان مورد تحقیق قرار گرفته است.
مسأله امتحانهای الهی در این نوشتار از منظر روایات امام معصوم(ع)، بررسی شده و تلاش شد تا به این پرسش که امتحانهای الهی چه تأثیری در تکامل انسان دارند؟ پاسخ داده شود.
از آنجا که بسیاری از مردم - حتی در جامعه دینی- در برخورد با برخی از سختی ها و شدائد امتحانهای الهی دچار تزلزلهایی اعتقادی می شوند، ضروری است تا تبیین جایگاه این مسأله و فلسفه وجودی آن، مورد مطالعه و تأمل بیشتری قرار بگیرد.
محصول کلام در این رساله این است که سختی امتحانهای الهی خاصیت تصفیه کنندگی دارد و انسانها در زیر بار فشار آزمونهای الهی، غربال می شوند تا به هدف نهایی نزدیکتر گردند.