گزارشی از پذیرش و ثبت نام سطح 3

گزارشی از پذیرش و ثبت نام سطح 3 در سال تحصیلی 98-97 

🔸با پیگیری های معاونت آموزش مرکز و همکاری همکاران این بخش پس از انجام مراحل درخواست  پذیرش از دفتر هماهنگی امور مراکز تخصصی و مؤسسات آموزش عالی حوزه علمیه، یازدهمین دوره پذیرش سطح 3 از تاریخ 14/1/97 آغاز و تا تاریخ 31/1/97 از دو طریق حضوری وسایت ادامه یافت و مرکز توانست در این مدت کوتاه  از طریق اطلاع رسانی های مختلف 200 نفر پذیرش نماید.

🔹 آنچه در این پذیرش حائز اهمیت است این است که اکثر این افراد اولویت اول پذیرش خود را شیعه شناسی قرار داده اند.

 🔻پذیرش در دو مرحله انجام می پذیرد: 

👈مرحله اول پذیرش سطح 3 توسط معاونت آموزش حوزه های علمیّه با حذف امتحان کتبی و احتساب امتیاز و معدل بعضی از دروس پایه های اوّل تا نهم برگزار و قبول شدگان به مراکز مربوطه معرفی می شوند. 

👈مرحله دوم پذیرش مصاحبه علمی است که در مراکز انجام می پذیرد.