نشست معاونین پژوهشی مراکز تخصصی

نشست معاونین پژوهشی مراکز تخصصی و مؤسسات آموزش عالی حوزه علمیه قم در تاریخ دوم مهرماه 1397 برگزار شد.

این نشست در مرکز تخصصی (فقهی) ائمه اطهار (ع) برگزار گردید.