برگزاری جلسه شورای اجرایی مرکز

🔹جلسه شورای اجرایی مرکز تخصصی شیعه شناسی با حضور مدیریت و معاونان این مرکز با موضوع "بررسی مشکلات پایان نامه نویسی و ارایه راهکارها" عصر روز شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷ برگزار شد.