برگزاری جلسه هسته علمی

🔹جلسه هسته علمی با معاونت پژوهشی فرهنگی مرکز حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر سید رشید صمیمی

حجج اسلام والمسلمین آقایان ابراهیم زاده، خلیفه، سهرابی پور، ضمیری، منصوری و نیز مسئول دفتر معاونت پژوهشی فرهنگی مرکز جناب آقای سیدابراهیم حسینی کوهساری در این جلسه حضور داشتند.

در این جلسه مطالب و نکاتی راجع به برنامه ها و فعالیت های اعضای هسته در معاونت پژوهشی فرهنگی مرکز با رویکردی جدید به تصویب رسید.
13 آذرماه 97