دیدار نمایندگان مرکز پژوهش های کربلا با معاون پژوهش

دیدار نمایندگان مرکز پژوهش های کربلا "عتبه حسینیه" با معاون پژوهشی فرهنگی مرکز تخصصی شیعه شناسی و برگزاری جلسه با موضوعِ معارفه دو مرکز و زمینه ها و ظرفیت های تعامل بین آنها