Notice: Undefined offset: 51 in /home/shiaac/public_html/libraries/src/Access/Access.php on line 608

Notice: Trying to get property 'rules' of non-object in /home/shiaac/public_html/libraries/src/Access/Access.php on line 608

Notice: Undefined offset: 51 in /home/shiaac/public_html/libraries/src/Access/Access.php on line 613

Notice: Trying to get property 'rules' of non-object in /home/shiaac/public_html/libraries/src/Access/Access.php on line 613

گزارشی از برگزاری امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 98_97

🔻گزارشی از برگزاری امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 98_97 مرکز تخصصی شیعه شناسی

💠امتحانات نیمسال اول از تاریخ پانزدهم دی ماه در سطح سه و چهار آغاز و تا بیست و ششم این ماه ادامه یافت.

🔸امتحان و آزمون مراحلی دارد که عبارتند از:

1-  تهیه برنامه امتحانات
2-  طرح سؤالات از طرف اساتید
3-  آماده سازی سؤالات طرح شده توسط معاونت آموزش
4-  برگزاری امتحانات

🔹آزمون مرکز دارای امتیازاتی است از جمله:

1-  تحمیلی نبودن زمان برگزاری آزمون؛ به این صورت که آموزش تاریخ پیشنهادی خودش را ارائه می کند و پس از تصمیم گیری نهایی از طرف شیعه پژوهان اجرا می گردد.
2-  نظارت ناظر به عنوان نماینده مدیریت مراکز علاوه بر نظارت خود مرکز مربوطه
3-  دعوت از اساتید جهت حضور در جلسه آزمون
4-  حضور اکثریت اساتید در جلسه آزمون جهت توضیح و رفع ابهام سؤالات مطرح توسط دانش پژوهان 
5-  برگزاری امتحانات به صورت یک روز در میان به منظور فرصت بیشتر و تسهیل آزمون