Notice: Undefined offset: 51 in /home/shiaac/public_html/libraries/src/Access/Access.php on line 608

Notice: Trying to get property 'rules' of non-object in /home/shiaac/public_html/libraries/src/Access/Access.php on line 608

Notice: Undefined offset: 51 in /home/shiaac/public_html/libraries/src/Access/Access.php on line 613

Notice: Trying to get property 'rules' of non-object in /home/shiaac/public_html/libraries/src/Access/Access.php on line 613

گزارش روند ثبت نام سطح 4 و سطح 3 مرکز برای سال تحصیلی 99-98

با پیگیری های معاون آموزش و همکاران این بخش پس از انجام مراحل درخواست  پذیرش از مدیریت امور مدارس و مراکز تخصصی قم، پنجمین دورۀ پذیرش سطح 4 و دوازدهمین دورۀ پذیرش سطح 3 از تاریخ 11/12/97 آغاز و تا تاریخ 28/12/97 از دو طریق حضوری و سایت ادامه  می یابد .
 مرکز در این مدت کوتاه  از طریق اطلاع رسانی های مختلف پذیرش و ثبت نام می نماید و با توجه به این که ممکن است زمان ثبت نام قابل تمدید نباشد، لذا عنایت ویژه داوطلبان به زمان ثبت نام موجب امتنان و کاهش اشکالات بعدی خواهد بود. 
آنچه در پذیرش سطح 3 حائز اهمیت است این است که اکثر داوطلبان محترم اولویت اول پذیرش خود را رشته شیعه شناسی قرار داده¬اند و از میان داوطلبان شیعه پژوهان کوتاه مدت بیشترین مهم را در این قسمت دارند.
پذیرش سطح 3 در دو مرحله انجام می پذیرد: مرحله اوّل پذیرش سطح 3 توسط معاونت آموزش حوزه های علمیّه با حذف امتحان کتبی و احتساب امتیاز و معدل بعضی از دروس پایه های اوّل تا نهم را انجام و پس از آن قبول شدگان به مراکز مربوطه معرفی می شوند در واقع در این مرحله پذیرش بدون آزمون است.
مرحله دوّم پذیرش مصاحبه علمی است که در مراکز انجام می پذیرد و مواد آن همان مواد مرحله اول می باشد که در اطلاعیه پذیرش سطح 3 مرکز آمده است پذیرش سطح 4 نیز در دو مرحله انجام می پذیرد، در مرحله اوّل از منابع اعلام شده آزمون کتبی به عمل آمده و در مرحله دوّم از همان مواد مصاحبه علمی گرفته می شود و نهایتاً از سطح 3 تعداد 25 تا 30 نفر و در سطح 4 تعداد 3 تا 8 نفر پس از تایید معاونت آموزش حوزه های علمیه پذیرفته و شیعه پژوه مرکز محسوب خواهند شد.
مرکز می توانند داوطلبان غیر مطّلع را جهت ثبت نام بهنگام اطلاع داده تا از فرصت ایجاد شده محروم نمانند. داوطلبان سطح 3 می توانند نتیجه مرحله اوّل پذیرش را از طریق سایت نجاج حوزه یا مرکز پیگیر باشند و در صورت عدم پیگیری و دسترسی نبودن کسی جز داوطلبان مسئول نخواهند بود.
داوطلبان سطح 4 می توانند پی دی اف منابع آزمون کتبی سطح 4 را از معاونت آموزش مرکز دریافت نمایند.