Notice: Undefined offset: 51 in /home/shiaac/public_html/libraries/src/Access/Access.php on line 608

Notice: Trying to get property 'rules' of non-object in /home/shiaac/public_html/libraries/src/Access/Access.php on line 608

Notice: Undefined offset: 51 in /home/shiaac/public_html/libraries/src/Access/Access.php on line 613

Notice: Trying to get property 'rules' of non-object in /home/shiaac/public_html/libraries/src/Access/Access.php on line 613

آزمون سطح چهار مرکز تخصصی شیعه شناسی برگزار شد

ششمین دوره آزمون سطح ۴ مرکز تخصصی شیعه شناسی با حضور ۴۵ نفر از داوطلبان پنج شنبه ۲۳ مردادماه ۱۳۹۹ از ساعت ۱۲_۹ صبح با رعایت تمام پروتکل های بهداشتی در این مرکز برگزار گردید.

مرحله اول پذیرش این رشته که آزمون کتبی می باشد برگزار گردید.

در مرحله دوم، افرادی که در آزمون کتبی حداقل نمره قبولی را کسب کرده باشند، به مصاحبه علمی دعوت می شوند و سپس سوابق آموزشی و پژوهشی از شرکت کنندگان اخذ می گردد و با جمع بندی سه مرحله نیمه دوم شهریورماه افراد پذیرفته شده که حداقل ۵ نفر و حداکثر ۱۰ نفر خواهد بود، اعلام می گردد.