مهلت ثبت نام سطح 4

قابل توجه متقاضیان ثبت نام سطح 4 مرکز آموزش تخصصی شیعه شناسی

مهلت ثبت نام سطح 4 مرکز تا تاریخ 31 اردیبهشت ماه 1394 می باشد.

این تاریخ به هیچ عنوان قابل تمدید نمی باشد.