ماده 1) تبیین: مراد از تحقیقات پایان ترم، تدوین پژوهشهای محققانه در سطح سه (کارشناسی ارشد) است که به عنوان یک واحد آموزشی در کارنامه آموزشی محاسبه می گردد و ارائه آن در هر ترم جز ترم آخر الزامی می باشد که جمعاً چهار تحقیق خواهد شد.
ماده 2) هدف: ارائه تحقيق جهت توانا شدن در شيوه ي نگارش و آشنايي بیشتر با منابع و نهايتاٌ توانمند سازي دانش پژوه براي تدوين پايان نامه است.
ماده 3) حجم تحقیقات: حداقل 25 صفحه و حداکثر 30 صفحه A4(هر صفحه 250 کلمه)با فونت (14يا16 2lotos) به همراه يک عدد سي دي تحقيق (word-pdf  )
    در مواقع کم يا زياد بودن تعداد صفحات (به میزان دو صفحه) و در صورت موافقت معاونت پژوهش بلا مانع است.
ماده 4) زمان اعلام اساتيد مشاور و ارزیاب تحقیقات: از شروع ترم تا سه هفته

به منظور اینجاد نظم بیشتر در اجرای برنامه های آموزشی  و وحدت رویه  در اصول اجرای واحد های آموزش تخصصی، آیین نامه آموزشی سطح سه رشته های تخصصی با لحاظ مصوبات شورای محترم عالی حوزه علمیه و جهت تسهیل در امور آموزشی و به منظور بر طرف کردن کاستی های آیین نامه سابق به شرح ذیل مورد بازنگری و تدوین مجدد قرار گرفت.
تعاریف
الف) دوره های تحصیلی:
مجموعه ای از دروس منسجم، هماهنگ و به هم وابسته در یک رشته یا گرایش تحصیلی است که در نظام خاص در مدتی معین به صورت منظم به دانش پژوه ارائه می شود تا سرانجام به دریافت یکی از مدارک مرسوم حوزوی در دوره سطح یک، سطح دو، سطح سه و سطح چهار منجر شود.