برگزاری جلسه دفاعیه پایان نامه سطح 3

جلسه دفاعیه پایان نامه سطح 3 شیعه پژوه محترم حجت الاسلام والمسلمین حمید رفیعی دوشنبه 29 آبانماه 1396 ساعت 15:30 برگزار می گردد.

موضوع پایان نامه:

نقش بنی هاشم در ترویج تشیع در قرن اول هجری

استاد راهنما: حجت الاسلام والمسلمین غفاری فر (زیدعزه)

استاد مشاور: حجت الاسلام والمسلمین رفیعی (زیدعزه)

استاد داور: حجت الاسلام والمسلمین عبدالمحمدی (زیدعزه)

 

مکان برگزاری: مرکز تخصصی شیعه شناسی طبقه اول سالن دفاعیه