اردوي زيارتي مشهد مقدس (بهمن 1390)

1) تعداد مسافرين: 45 نفر
2) محل اقامت: هتل آپارتمان سجاد، ‌مقابل هتل خاور، چهار راه دانش
3) مدت اردو:  سه روز
4) زمان حركت:  ساعت  55/18 دقيقه روز سه شبنه مورخه 18/11/1390
5) زمان برگشت:  ساعت 50/19 دقيقه روز جمعه مورخه 21/11/1390
6) هدف اردو: برگزاري اردوي علمي، زيارتي وتفريحي
7) مكانهاي بازديد: 1. كتابخانه آستان قدس رضوي 2. موزه آستان قدس رضوي
8)كيفت اردو: متأهلي ومجردي