بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی

 

ردیف عنوان نمایش
1 بیانیه گام دوم انقلاب، الهام گرفته از قرآن است دانلود
2 بیانیه گام دوم انقلاب، رهناهه پیشرفت ایرانی اسلاهی دانلود
3 تفسیر و تحلیل بیانیه گام دوم انقلاب دانلود
 4 مجلس امیدآفرین؛ مجلس تراز انقلاب اسلامی، براساس بیانیه گام دوم انقلاب دانلود
5 نسبت سنجی «الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت» و «بیانیه گام دوم انقلاب» دانلود
6 نقش ولایت فقیه در گام دوم انقلاب دانلود
7 گام دوم انقلاب؛ عدالت، آزادی و استقلال راهبرد گام دوم انقلاب دانلود
 8 بیانیه «گام دوم انقلاب»؛ نقشه راه آینده دانلود
9 جهاد اکبر خواص؛ ضرورت ورود به گام دوم انقلاب دانلود
 10 الگوی_پیشرفت «نهاد پاسداری» در گام دوم انقلاب اسلامی دانلود
11 تبیین نظریه مسئولیت اجتماعی جوانان در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی با تأکید بر دانلود
12 تحلیل آینده نگارانه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی دانلود
13 جایگاه و نقش کمیته امداد امام خمینی (ره) در تحقق اهداف بیانیه گام دوم انقلاب اسل دانلود
14 ضرورت توجه به حوزه علم و پژوهش در پیشرفت تمدن اسلامی براساس بیانیه گام دوم انقلاب دانلود
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

.