معاونت پژوهشی

 

 

 

 

معاونت پژوهشی این مرکز در راستای نیل به اهداف مرکز آموزش تخصصی شیعه شناسی حوزه علمیه قم اقدامات ذیل را انجام داده است یا درحال پیگیری می باشد.

1) پیگیری مراحل مختلف امرتحقیقات ترم(تحویل موضوعات، أخذ پژوهشهای ترم، ارزیابی تحقیقات، ثبت نمرات و ...)

2) پیگیری و راه اندازی مجله علمی مرکز

3) دعوت از اساتید خبره جهت مشاوره در امر تحقیقات

4) پیگیری و راه اندازی انجمن علمی مرکز

5)برگزاری نشستهای علمی با موضوعات مرتبط با این رشته و با دعوت از اساتید دانا و توانا

6 پیگیری و راه اندازی سایت مرکز

7) نظارت بر امر کتابخانه و تجهیز و تقویت آن همراه با پیگیری های مربوطه

8)تهیه و تدوین فیلم و جزوات نشستهای علمی و ... برگزارشده مرکز

9) پیگیری و نظارت بر امور رایانه ای و کامپیوتری مرکز که جهت استفاده کردن شیعه پژوهان در اختیار آنان قرار گرفته است

10) پیگیری تشکیل کارگاه های تقویتی و مناظره ای