نشریه "فائزون" که به همت بخش فرهنگی مرکز تهیه شده است، به صورت ویژه نامه منتشر می گردد.

لیست شماره های منتشر شده در ادامه جهت دانلود در دسترس می باشد.

 

ردیف عنوان نمایش
1 اولین شماره (ویژه شعبان المعظم 1441) نمایش
2  شماره دوم مجله فرهنگی فائزون (ویژه رمضان المبارک 1441) نمایش
3 شماره سوم (ویژه ذی الحجه 1441) نمایش

 

.