کتابخانه

کتابخانه مرکز آموزش تخصصی شیعه شناسی حوزه علمیه قم  حدوداً 3000 جلد کتاب را در خود جا داده است که از این تعداد تقریباً 1700 کتاب عمومی، 1100 کتاب تخصصی، 100 کتاب مرجع و 100 کتاب دائره المعارف می باشند.

تعداد اعضای آن در حدود 150 نفر است که نحوه ی کنترل بر آن توسط کتابدار می باشد.

این کتابخانه دارای نرم افزار یاقوت است که نوع دسترسی به آن درحال حاضر محدود(در اختیار مرکز) می باشد.