جلسه دفاعیه پایان نامه سطح ۳

جلسه دفاعیه پایان نامه سطح 3 شیعه پژوه محترم آقای حسین میربگ دوشنبه 9 اسفندماه 1396 ساعت 17:00 برگزار می گردد.

موضوع پایان نامه:

تحلیل و بررسی نظریه اختیاری بودن ظهور و ‍پاسخ به شبهات آن

استاد راهنما: حجت الاسلام والمسلمین جعفری(زیدعزه)

استاد مشاور: حجت الاسلام والمسلمین فوادیان (زیدعزه)

استاد داور: حجت الاسلام والمسلمین کارگر (زیدعزه)