نشست اهمیت و ضرورت مباحث شیعه شناسی در جهان معاصر

نشست معاون پژوهشی فرهنگی مرکز حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر صمیمی با اساتید و دانشجویان دانشکده عقیدتی سیاسی دانشگاه علوم انتظامی به همراه اهدا بسته فرهنگی به مهمانان محترم

موضوع نشست: اهمیت و ضرورت مباحث شیعه شناسی در جهان معاصر