جلسه معاون اداری مالی مرکز با دوره یازدهم سطح 3

جلسه معاونت اداری مالی با شیعه پژوهان دوره یازدهم سطح سه در تاریخ 20 مهرماه 1397 برگزار گردید.
در این جلسه جناب آقای مهندس ارشدحسینی معاون اداری مالی ضمن خوش آمدگویی نکاتی در خصوص آیین نامه های اداری مرکز بیان نمودند.
در ادامه ایشان به سوالات شیعه پژوهان پاسخ دادند.