برگزاری جلسه کمیته کلام حوزه در مرکز

جلسه کمیته کلام حوزه با حضور اعضای محترم در مرکز تخصصی شیعه شناسی حوزه علمیه قم در روز پنج شنبه 3 آبان ماه 97 برگزار گردید.
در ابتدای این جلسه معاون پژوهشی فرهنگی مرکز تخصصی شیعه شناسی حجت الاسلام والمسلمین دکتر سید رشید صمیمی ضمن عرض خیر مقدم به اعضا و سپاسگزاری، به مشکل شیعه پژوهان سطح چهار در طراحی موضوع رساله شان اشاره داشتند و بر لزوم تصویب موضوعاتی متناسب با سطح چهار شیعه شناسی تأکید کردند.
پس از آن موضوعات پیشنهادی بر اساس لیست ارائه شده، مورد بررسی و نقد قرار گرفت و در پایان شرایط و معیارهایی برای موضوعات ارائه شده بیان شد و مقرر گردید موضوعات برای جلسات بعد با شرایط و معیارهای مربوطه ارایه و در دستور کار کمیته قرار گیرد.

شایان توجه این که اعضای محترم جلسه عبارتند از حجج اسلام:
1- آقای افتخاری (مسئول واحد مدارج علمی حوزه)
2- آقای دکتر جبرئیلی (عضو کمیته)
3- آقای دکتر رضانژاد (عضو کمیته)
4- آقای دکتر رضوی (عضو کمیته)
5- آقای دکتر صمیمی (معاون پژوهشی فرهنگی مرکز تخصصی شیعه شناسی)
6- آقای دکتر قدردان قراملکی (عضو کمیته)
7- آقای دکتر کلباسی (عضو کمیته)