برگزاری سومین جلسه گروه علمی تربیتی

به همت معاونت پژوهش مرکز تخصصی شیعه شناسی سومین جلسه گروه علمی تربیتی در تاریخ ٢ دی ماه ساعت ١٨:٣٠ در اتاق جلسات این مرکز برگزار شد.

🔹در این جلسه محورهای اصلی طرح کلان تاریخ تشیع اثنی‌عشری (پیشنهادی استاد عبدالمحمدی) همراه موضوعات فرعی آن به تصویب اعضای حاضر در جلسه رسید که محورهای اصلی به شرح ذیل می باشد:

١_ کلیات و مبانی؛
٢_ بازشناسی تاریخ و جایگاه امامان شیعه؛
٣_ تاریخ فرهنگ و تمدن؛
۴_ تاریخ سیاسی؛
۵_ تاریخ اجتماعی و اقتصادی؛
۶_ تشیع و شیعیان امامی از نگاه دیگران(اهل سنت و مستشرقان).

🔸یادآور می‌شود که حجج اسلام والمسلمین آقایان داعی نژاد، دهقانی، صمیمی، عبدالمحمدی، فاکر میبدی، مجتهدی و محرمی و جناب آقای حسینی کوهساری در این جلسه حضور داشتند.