برگزاری نشست علمی 37

به همت معاونت پژوهش مرکز سی و هفتیم نشست علمی مرکز با موضوع:

ظرفیت شناسی فاطمیه در راهبردهای تفکر دینی

توسط استاد محترم  حجت الاسلام والمسلمین وافی

در تاریخ سه شنبه 9 بهمن ماه 1397 ساعت 16  برگزار گردید.